Flexera, Chicago’s Tech Unicorn, Rides 2018 Momentum to Major 2019 Expansion